STYLE Bangkok October 2019

5 September 2013

STYLE Bangkok October 2019  งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ยิ่งใหญ่และครบ ครันที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รวมผู้ประกอบการไทย-เทศกว่า 1,800 บูธ  ช่วยเสริมความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทยและยกระดับภาพลักษณ์ อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ไทยในระดับนานาชาติ   

ภายในงาน “STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562” นอกจากผู้ชมงานจะได้พบกับสินค้าไลฟ์สไตล์จาก แบรนด์ไทยและต่างชาติชั้นนำที่น่าสนใจและหลากหลายแล้ว ยังรวบรวมสินค้าสุดสร้างสรรค์ สินค้ารางวัล สินค้านวัตกรรม และสินค้าส้าหรับตลาดเฉพาะกลุ่มอีกมากมาย อาทิ

  • สินค้า Niche Market ส้าหรับตลาดเฉพาะ ได้แก่ แม่และเด็ก (MOM&KIDS)
  • สินค้าส้าหรับสัตว์เลี ยง (PET) สินค้าส้าหรับผู้สูงอายุ (60+) 
  • สินค้า OTOP  

ไม่เพียงเท่านั้น ในงาน STYLE Bangkok ตุลาคม 2562 ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และอัพเดทเทรนด์สินค้า ไลฟ์สไตล์ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมเดินหน้าก้าวสู่ตลาดโลกอย่างแข็งแกร่ง หัวข้อการสัมมนา อาทิ เปิด กลยุทธเคล็ดไม่ลับ เพิ่มยอดขายปังปังสู่ร้อยล้าน โดย บังฮาซัน เจ้าของเพจฮาซัน อาหารทะเลตากแห้ง จ.สตูล STYLE Bangkok ตุลาคม 2562