รับสมัครด่วน

คุณสมบัติ
 • เงินเดือน 25,000 – 40,000 บาท
 • ช – ญ อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์บริหารงานขายเคมีโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการประสานงานกับบุคคลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 • มีความเป็นผู้นำ
 • พิจารณาเฉพาะผู้ส่งประวัติอังกฤษเท่านั้น
สวัสดิการ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • ค่าอาหาร 40 บาท/วัน
 • ค่าโทรศัพท์
 • คอมมิชชั่น
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส, หุ้นบริษัทฯ
 • เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน
คุณสมบัติ
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ
 • ช – ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ (พูด, อ่าน, เขียน)
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปี
 • มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้เป็นอย่างดี
 • พิจารณาเฉพาะผู้ส่งประวัติอังกฤษเท่านั้น
สวัสดิการ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • ค่าอาหาร 40 บาท/วัน
 • ค่าโทรศัพท์
 • คอมมิชชั่น
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส, หุ้นบริษัทฯ
 • เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน
คุณสมบัติ
 • Male / Female ages between 28-40 is preferred
 • Bachelor Degree in any related field (preferably Business or Business English)
 • Not afraid to pick up the phone in Thai and English
 • Excellent communication, interpersonal, problem-solving. presentation, and
 • organizational skills
 • Personal integrity, ability to balance persuasion with professionalism
 • Self-Discipline, Time Management, Ability to work in a high pressure environment
 • Please submit an English resume
 • More than 2 years of experience in Export Department is a plus
 • More than 2 years of experience in Consumer Goods industry is a plus
สวัสดิการ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • ค่าอาหาร 40 บาท/วัน
 • ค่าโทรศัพท์
 • คอมมิชชั่น
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส, หุ้นบริษัทฯ
 • เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน
คุณสมบัติ
 • เงินเดือน 12,000 – 13,000 บาท
 • ช – ญ อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. -ปริญญาตรี)
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี
 • มีความขยัน อนทน ละเอียด
 • สามารถทำงานด้านเอกสารได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • ค่าอาหาร 40 บาท/วัน
 • ค่าโทรศัพท์
 • คอมมิชชั่น
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส, หุ้นบริษัทฯ
 • เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน
คุณสมบัติ
 • เงินเดือน 12,000 บาท
 • ช – ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • มีประสบการณ์การขาย ติดต่อลูกค้า, เช็คสต็อค, เสนอขาย, รับ Order, วางบิล, เก็บเช็ค
สวัสดิการ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • ค่าอาหาร 40 บาท/วัน
 • ค่าโทรศัพท์
 • คอมมิชชั่น
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส, หุ้นบริษัทฯ
 • เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน
คุณสมบัติ
 • เงินเดือน 11,000 บาท
 • ช – ญ อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ปวช., ปวส. 
 • ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว
 • มีใจรักการบริการ บุคลิภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ปฎิบัติงานที่ Terminal 21 อโศก
 • ช่วงเวลาปฏิบัติงาน 10.00 น. – 22.00 น.
 • สามารถทำงานวันศุกร์ เสาร์ – อาทิตย์ ได้
 • มีประสบการณ์ร้านสะดวกซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เริ่มงานได้ทันที
สวัสดิการ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • ค่าอาหาร 40 บาท/วัน
 • ค่าโทรศัพท์
 • คอมมิชชั่น
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส, หุ้นบริษัทฯ
 • เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน
คุณสมบัติ
 • เงินเดือน 12,000 บาท
 • ช – ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • มีประสบการณ์การขาย ติดต่อลูกค้า, เช็คสต็อค, เสนอขาย, รับ Order, วางบิล, เก็บเช็ค
สวัสดิการ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • ค่าอาหาร 40 บาท/วัน
 • ค่าโทรศัพท์
 • คอมมิชชั่น
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส, หุ้นบริษัทฯ
 • เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน

บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อาคาร SQI GROUP เลขที่ 59/55 หมู่2 ถ.แจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

HR.LineID : 0847528533
Email : adminhr@sqigroup.com
Tel : 025822001,025822009 ต่อ 106,107